03
ژوئن

نگاهی به طراحی مدرن بانک در بلژیک

هر شهر پر از بانک است و دلیل آن این است که امروزه هر فردی دارای یک حساب بانکی است که نیاز دارد که پولی به آن ارسال یا از آن دریافت کند. با توجه به تعداد زیادی از بانک ها و تشابه ساختمانی آن ها با یکدیگر، بانک ها نیاز به ایجاد راه های دیگری برای جذب مشتریان دارند. همواره اولین برخورد مشتری با ظاهر بانک است . هنگامی که یک ساختمان بانک لوکس را می بینید، گویی احساس میکنید که اعتماد بیشتری به آن دارید . همچنین، یک ساختمان بانک با معماری هوشمند که به مشتری اجازه می دهد تا از امکانات بهتری استفاده کند و یا خدمات را مدرن تر دریافت کند بسیار در جذب آن مشتری موثر خواهد بود .

یکی از مدرن ترین دفاتر بانکی در بلژیک این ویژگی ها را سعی کرده در خود گرداوری کند .

این ساختمان را یک سطح با مجموعه ای از شیشه های خاص احاطه کرده است که حسی بسسار اعتماد برانگیز را در مخاطب خود ایجاد میکند .

از آنجا که این ساختمان توسط پنجره ها احاطه شده است، از جمله پنجره هایی که در مرکز سقف قرار می گیرند، نور به راحتی در تمام 8 اتاق اداری در داخل وارد می شود، و روشنایی بیشتر ساختمان از نور طبیعی میتواند تامین گردد .

استفاده از ترکیب رنگ های گرم و سرد در ایجاد یک بالانس بصری

دیوارهای سفید، سقف، پنجره های متعدد و طبقه های سفید، باعث روشنایی و وضوح خاصی در فضای موجود می گردد . این نوع فضا به کارکنان حس خوبی را برای لذت بردن از محیطی که در آن کار میکنند القا می کند .


.