20
مه

تکنولوژی واقعیت مجازی VR و واقعیت افزوده AR در مهندسی عمران

تکنولوژی واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده یکی از مسائلی بود که در سال ۲۰۱۸، رنگ و روی جدیدی به مهندسی عمران داد! اگر چه واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی ، تکنولوژی جدیدی نیست، اما استفاده از تکنولوژی VR در مهندسی عمران و صنعت ساختمان، در سال ۲۰۱۸، یک ایده ی جدید و محبوب بین کاربران بوده است. تکنولوژیواقعیت مجازی و واقعیت افزوده در مهندسی عمران ، به مهندسین و مشتریان ، این امکان را می‌دهد تا قبل از پایان پروژه، بتوانند پروژه ی تکمیل شده را تجسم کنند!

تکنولوژی واقعیت مجازی در مهندسی عمران باعث شد تا کاربران بتوانند درک درستی از تجسم یک پروژه داشته باشند، اتفاقی که تا قبلا از این، فقط در فیلم های علمی تخیلی شاهدش بودیم! به لطف تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ، مدیران و طراحان پروژه های عمرانی، می‌توانند با نشان دادن پروژه های خود به مشتریان توسط عینک های واقعیت مجازی ، قبل از حتی شروع به کار پروژه ، نظر آن ها را در این رابطه جویا شوند!

از سوی دیگر، تکنولوژی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در مهندسی عمران، باعث ادغام دنیای واقعی و فایل های گرافیکی موجود در رایانه ها شده و به مهندسان عمران و کاربران این زمینه، اطلاعات مفیدی در رابطه با هشدار های ایمنی، میزان بهره برداری، طراحی و … می‌دهد که کار آن ها را بسیار راحت می‌کند.

این پایان ماجرا نیست! این تازه شروع ورود تکنولوژی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به رشته ی مهندسی عمران است! پیش بینی شده است که در آینده ی نه چندان دور، استفاده از این تکنولوژی ، یکی از ستون های اساسی در ساخت پروژه های عمرانی خواهد بود!