06
مه

برج نوآوری دانشگاه پلی تکنيک هنگ کنگ اثر زاها حدید

اين برج با ۱۵۰۰۰ متر مربع زيربنا، فضايی را برای استفاده ۱۸۰۰ نفر از دانش آموزان و کارکنان آنجا محيا مي کند. در آن يک سالن سخنرانی، ده کلاس درس ، استوديو و کارگاه های آموزشی و همچنين يک موزه، فضای نمايشگاه و سالن مشاهدات جمعی قرار دارد.

طرح آن شبيه به يک فانوس دريايی نمادين است برای ايجاد يک ساختار سيال يکپارچه همراه با ويژگی های يک برج مدرن. زمين های اطراف آن برای ايجاد يک چشم انداز جديد طراحی شده اند و همچنين ورودی اصلی با مساحت زيادی ساخته می شود برای راه داشتن به محوطه ی اصلی دانشگاه.

از سالن ورودی پله های برقی طولانی شروع ميشوند وتا چهار طبقه ی فوقانی ادامه دارند؛ شبيه يک آبشار رو به بالا که اين امکان را در اختيار دانش آموزان ميگذارد که از رويداد های در حال جريان مطلع شوند و اين خود شروعی است برای ترويج تعامل ميان انواع متنوعی از کاربران و ايجاد فرصت ها.مانند همه آثار زاها حدید، شیوه های نو در ساختار سازه، در این برج هم دیده می شود. حفره ها (void) باعث ورود نور طبيعی و ايجاد هوای تازه ميشوند و اين دو به همراه امکانات موجود خود عامل هماهنگی افراد با محيط مجموعه و همچنين کنترل حجم صداهای توليد شده، ميشود.