• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی و اجرای بازسازی ساختمان ۱۱ طبقه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت

  • خانه
  • /
  • نمونه کار
  • /
  • طراحی و اجرای بازسازی ساختمان ۱۱ طبقه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت

طراحی و اجرای بازسازی ساختمان 11 طبقه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت

تاریخ قرارداد : 1396
کارفرما : بانک تجارت
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده