• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی میدان میوه و تره بار پردیس فاز ۸

طراحی پروژه میدان میوه و تره بار پردیس فاز 8

تاریخ قرارداد : 1398
کارفرما : شهرداری پردیس
وضعیت پروژه : در حال اجرا