• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی و اجرای میدان و آبنمای عدالت پردیس

طراحی و اجرای میدان و آبنمای عدالت پردیس

تاریخ قرارداد : 1390
کارفرما : شهرداری پردیس
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده