• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی و اجرای بازسازی دفاتر اداری شرکت فرآورده های دیرگداز ایران تهران-هفت تیر دفتر مرکزی

  • خانه
  • /
  • نمونه کار
  • /
  • طراحی و اجرای بازسازی دفاتر اداری شرکت فرآورده های دیرگداز ایران تهران-هفت تیر دفتر مرکزی

طراحی و اجرای  بازسازی دفاتر اداری شرکت فرآورده های دیرگداز ایران دفتر مرکزی

تاریخ قرارداد : 1398
کارفرما : شرکت فرآورده های دیرگداز ایران
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده