• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی شعبه چهارراه جمهوری – تهران

طراحی و اجرای شعبه چهارراه جمهوری – تهران

تاریخ قرارداد : 1386
کارفرما : بانک تجارت
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده