• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی و اجرای بازسازی شعبه اختصاصی منظریه نیاوران

طراحی و اجرای بازسازی شعبه اختصاصی منظریه نیاوران

تاریخ قرارداد : 1396
کارفرما : بانک رفاه کارگران
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده