• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی درمانگاه شهید فلاحی خرم آباد 

طراحی درمانگاه شهید فلاحی خرم آباد

تاریخ قرارداد : 1390
کارفرما : اداره بهداشت نیروی زمینی ارتش
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده