• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی بازسازی طبقه ۵ و ۶ ساختمان امور استان های بانک تجارت

  • خانه
  • /
  • نمونه کار
  • /
  • طراحی بازسازی طبقه ۵ و ۶ ساختمان امور استان های بانک تجارت

طراحی بازسازی طبقه 5 و 6 ساختمان امور استان های بانک تجارت

تاریخ قرارداد : 1394
کارفرما : بانک تجارت
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده