• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی بازسازی دفتر اداری آرژانتین شرکت کارگزاری بانک تجارت

  • خانه
  • /
  • نمونه کار
  • /
  • طراحی بازسازی دفتر اداری آرژانتین شرکت کارگزاری بانک تجارت

طراحی بازسازی دفتر اداری آرژانتین شرکت کارگزاری بانک تجارت

تاریخ قرارداد : 1390
کارفرما : شرکت کارگزاری بانک تجارت
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده