• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

بازسازی بانک پارسیان شعبه آبشار

بازسازی بانک پارسیان شعبه آبشار

کارفرما: بانک پارسیان
تاریخ قرارداد: 1399
وضعیت پروژه: اتمام کار