• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

اجرای عملیات مقاوم سازی مجتمع تجاری و اداری قطعه ۳۵ باقر شهر

  • خانه
  • /
  • نمونه کار
  • /
  • اجرای عملیات مقاوم سازی مجتمع تجاری و اداری قطعه ۳۵ باقر شهر

اجرای عملیات مقاوم سازی مجتمع تجاری و اداری قطعه 35 باقرشهر

کارفرما: سازمان موقوفات آستان قدس رضوی استان تهران
تاریخ قرارداد: 1399
وضعیت پروژه: اتمام کار