• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

اجرای بازسازی ۲۸ واحد از مجتمع رفاهی بابلسر

اجرای بازسازی 28 واحد از مجتمع رفاهی بابلسر

تاریخ قرارداد : 1397
کارفرما : اداره املاک بانک رفاه کارگران
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده