• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

اجرای بازسازی دفتر اداری شرکت فرآورده های دیرگداز ایران ساختمان زکریا

  • خانه
  • /
  • نمونه کار
  • /
  • اجرای بازسازی دفتر اداری شرکت فرآورده های دیرگداز ایران ساختمان زکریا

اجرای بازسازی دفتر اداری شرکت فرآورده های دیرگداز ایران ساختمان زکریا

تاریخ قرارداد : 1393
کارفرما : شرکت فرآورده های دیرگداز
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده