• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی بازسازی ساختمان اداری ۱۲ طبقه بانک تجارت

طراحی بازسازی ساختمان اداری 12 طبقه بانک تجارت

تاریخ قرارداد : 1393
کارفرما : بانک تجارت
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده